Hier komt Live58.nl

kijk voor info op

leef58.nl

Over Live58:

1,4 MILJARD MENSEN leven in EXTREME ARMOEDE, terwijl dat niet nodig is. De wereldwijde kerk heeft meer dan genoeg om dat te veranderen. In Jesaja 58 zien we Gods hart voor de armen en roept Hij ons op tot een levensstijl van vasten en omzien naar mensen die hulp nodig hebben.
Live58: is een initiatief om mensen, organisaties en kerken te helpen samen armoede te bestrijden. Wist je dat extreme armoede in de afgelopen 30 jaar gehalveerd is? Jij kunt een verschil uitmaken voor iemand die in armoede leeft!

Contact